Aby rozwój niemowląt przebiegał prawidłowo, kształtowały się umiejętności ruchowe, budowały relacje z otoczeniem i zaspakajane zostały potrzeby, powinna nastąpić odpowiednia stymulacja dziecka.

Fizjoterapeuci w Ośrodku RENMED pracują z rodzicami nad nauką prawidłowego wzorca podstawowych czynności pielęgnacyjnych niemowląt takich jak: zmiany pozycji dziecka, noszenie, przewijanie czy karmienie. Właściwe postępowanie pielęgnacyjne pozwala zapobiec występowaniu nawykowej asymetrii ułożeniowej i ruchowej oraz występowaniu nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego.

Nauka pielęgnacji prowadzona jest w oparciu o metodę NDT Bobath, stymulując dziecko do prawidłowego i zrównoważonego rozwoju.