DZIECI: ul. Księcia Witolda 21/C Tel : +48 83 410 56 46 Kom: +48 501 484 109  
DOROŚLI: ul. Okopowa 18A,  Kom: +48 501 484 109 
Previous Next

Pedagog

Terapia pedagogiczna to zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące funkcjonowanie dziecka. Mają one na celu poprawę poziomu wiedzy oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych. Jednym z najistotniejszych aspektów terapii jest stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psycho – somatyczno - motorycznych dziecka.

Pedagodzy w Ośrodku RENMED pracują nad prawidłowym rozwojem wychowawczym i dydaktycznym. Prowadzą terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży, u których stwierdzono:

  • nadpobudliwość
  • trudności w skupianiu uwagi
  • impulsywność i chwiejność emocjonalną
  • problemy z mową
  • kłopoty z czytaniem, pisaniem, rysowaniem
  • nadwrażliwość lub niedowrażliwość słuchową, wzrokową

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody: Knilla, Kinesiologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, Weroniki Sherborne, Carol Sutton.