DZIECI: ul. Księcia Witolda 21/C Tel : +48 83 410 56 46 Kom: +48 501 484 109  
DOROŚLI: ul. Okopowa 18A,  Kom: +48 501 484 109 
Previous Next

Logopeda dziecięcy

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Logopedzi w Ośrodku RENMED pracują z dziećmi nad kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty, specjalizują się w:

  • diagnozie zaburzeń mowy
  • terapii wad wymowy (dyslalia)
  • terapii zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym (dyzartria, afazja, alalia, jąkanie)
  • terapii zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących upośledzeniu umysłowemu (zespół Downa, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce)
  • terapii z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

(piktogramy, MAKATON, m. Blisse’a)

  • ćwiczeniach emisji głosu i dykcji

Postępowanie logopedyczne rozpoczyna się od diagnozy i obserwacji dziecka. Następnie planowana jest terapia logopedyczna, która obejmuje ćwiczenia dla dzieci zarówno w gabinecie jak i zalecenia do pracy w domu. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.