Suche igłowanie to terapia polegająca na nakłuciu punktu spustowego na przebiegu mięśnia. W ten sposób dochodzi do spadku jego napięcia, a co się z tym wiąże rozluźnienia. Punkty spustowe tworzą się w brzuścu mięśnia pod wpływem jego przeciążenia, nawarstwiających się mikrourazów, stresu, problemów metabolicznych, niedoboru mikro i makro elementów oraz witamin. Metoda ta sprawdza się doskonale jako uzupełnienie klasycznej terapii osteopatycznej, a także w niektórych przypadkach jako samodzielna forma pracy z pacjentem. Igły wykorzystywane podczas zabiegu są jednorazowe oraz sterylne, natomiast sam zabieg sprawia minimum dyskomfortu.