Fizjoterapia neurologiczna ma na celu przywrócenie w jak największym stopniu sprawności oraz zdolności samoobsługi po urazach, w których została upośledzona funkcja tkanki nerwowej. Jako klucz do sukcesu opiera swoje założenia na wiedzy neurologicznej oraz zdolności mózgu i układu nerwowego do regenerowania bądź tworzenia nowych połączeń nerwowych poprzez odpowiednią stymulację. Każda terapia jest dostosowana indywidualnie do rodzaju dysfunkcji, stanu oraz potrzeb pacjenta w taki sposób, aby mógł on jak najszybciej cieszyć się jej efektami.

     Specjalizujemy się w terapii skierowanej dla osób po zdiagnozowanym:

  • Udarze mózgu
  • Urazie czaszkowo-mózgowym
  • Urazie rdzenia kręgowego
  • Uszkodzeniu nerwów obwodowych (polineuropatia)
  • Stwardnieniu rozsianym (SM)
  • Mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD)
  • Stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA)
  • Wadach cewy nerwowej
  • Dystrofiach mięśniowych