Magister psychologii, specjalista neuropsychologii

Studia podyplomowe:

  • Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

Kursy i szkolenia:

  • Szkolenie z zakresu posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Makaton
  • Diagnoza i terapia afazji
  • Podstawy psychologii i metodyki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań
  • Przemoc w rodzinie i interwencje kryzysowe
  • Psychologia sądowa i penitencjarna
  • Kurs mediatora sądowego
  • Certyfikat: Diagnoza i terapia zachowań samobójczych młodzieży i osób dorosłych