Terapeuta:

  • PNF w pediatrii
  • PNF w skoliozach
  • Kinesiology Taping

Kursy i szkolenia:

  • Terapia manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
  • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
  • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
  • Trójwymiarowa, manualna terapia stóp na podłożu neurofizjologicznym „ZUKUNFT - HUBER”
  • Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów i ich integracji w ośrodkowym układzie nerwowym
  • Dziecko wiotkie – praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się