Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista terapii czaszkowo-krzyżowej, specjalista oligofrenopedagogiki

Pedagog:

 • edukacji wczesnoszkolnej

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych
 • Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia wg profilu psychoedukacyjnego
 • Diagnoza młodzieży i osób dorosłych w upośledzeniem umysłowym wg elementów profilu psychoedukacyjnego
 • Konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wg profilu psychoedukacyjnego
 • Pedagogika zabawy w pracy z osobami upośledzonymi.Organizacja pomocy psychologiczno-pedaogicznej w przedszkolu, szkole, placówce Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i plany działań wspierających
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego i specjalnego. Prawa dziecka
 • Certyfikat potwierdzający umiejętność zastosowania: „ Materiałów wspierających młodzież z niepełnosprawnością umysłową w procesie przejścia z edukacji na rynek pracy”
 • Certyfikat ukończenia projektu „Nauczyciel XXI wieku”
 • Alternatywne metody nauczania
 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli kształcenia specjalnego
 • Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo