Magister pedagogiki, specjalista tyflopedagogiki, specjalista oligofrenopedagogiki, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta terapii psychomotorycznej wg Procus i Block (model belgijski)

Terapeuta:

 • dogoterapii
 • felinoterapii

Kursy i szkolenia:

 • AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących i z zaburzeniami w werbalnym komunikowaniu się
 • Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
 • Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci.
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jako wczesna, globalna metoda diagnostyczna zaburzeń psycho-ruchowych
 • Wczesna interwencja pedagogiczna w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Edukacja dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Metoda kinezjologii pedagogicznej dr Paula Dennisona
 • Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego
 • Diagnoza młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym według elementów profilu psychooedukacyjnego
 • Muzykoterapia w edukacji
 • Muzyka i rytmika w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zabawa jako metoda edukacyjna i wychowawcza
 • Kurs gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Proste techniki plastyczne w pracy z grupą