Anna Polak jest absolwentką:

 • Psychologii,
 • Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,
 • Socjoterapii,
 • Terapii pedagogicznej,
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia,
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych,
 • Studium Psychoprofilaktyki.

Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, min.:

 • TSR w pracy z dziećmi i rodziną,
 • TSR w pracy z młodzieżą i rodziną
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS), ukończony z certyfikatem
 • Uczeń z Zespołem Aspergera,
 • Terapia poznawczo - behawioralna,
 • Motywowanie do współpracy i eliminowanie zachowań niepożądanych w pracy z dziećmi. Techniki behawioralne w pracy wychowawczej,
 • Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży - diagnoza i pomoc psychologiczna,
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci - wybrane problemy,
 • Diagnozowanie i korygowanie zaburzonych zachowań dzieci,
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych.