Pedagog, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta Ręki

Warsztaty i szkolenia:

  • Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej,
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
  • Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania,
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
  • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji- stopień podstawowy i zaawansowany oraz szkolenie dodatkowe- zabawy;

  • Kurs języka migowego SJM;

  • Terapia Ręki ( I stopień: Funkcj;onalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR).