DZIECI: ul. Księcia Witolda 21/C Tel : +48 83 410 56 46 Kom: +48 501 484 109  
DOROŚLI: ul. Okopowa 18A,  Kom: +48 501 484 109 
Previous Next

17.01.2020 - Konsultacje ortopedyczne dla osób dorosłych i sportowców

Dr n. med. Przemysław Krakowski jest specjalistą w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Na co dzień pracuje w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym SPZOZ w Łęcznej gdzie zajmuje się leczeniem urazów narządu ruchu jak i następstw tych urazów. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na leczenie następstw urazów sportowych. Od 7 lat współpracuje z Gimnazjalnym Ośrodkiem Szkolenia Sportowego Młodzieży w Lublinie obejmując swoją opieką młodych adeptów szkółek piłkarskich. Jednocześnie prowadzi ścisłą współpracę z zawodnikami i zawodniczkami klubu piłkarskiego Górnik Łęczna. W 2018 roku odbył prestiżowy staż w zakresie traumatologii narządu ruchu w Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz, gdzie pod okiem najlepszych specjalistów doskonalił swoje umiejętności operacyjne w zakresie leczenia uszkodzeń narządu ruchu. Uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń zarówno w Polsce jak i za granicą. Aktywnie zaangażowany w rozwój naukowy co przejawia się współpracą naukową z Politechniką Lubelską w zakresie opracowywania oraz testowania nowatorskich urządzeń medycznych. W życiu codziennym aktywny sportowiec rozumiejący konieczność szybkiego i skutecznego leczenia zarówno u sportowców zawodowych jak i amatorów.

• Diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze urazów narządu ruchu oraz ich następstw
• Diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze urazów sportowych oraz ich następstw
• Diagnostyka i leczenie operacyjne i zachowawcze zmian zwyrodnieniowych stawów
• Profilaktyka urazów sportowych
• Leczenie operacyjne jak i zachowawcze wad nabytych narządu ruchu
• Wykonywanie iniekcji substancji leczniczych pod kontrolą USG