Osteopatia strukturalna ( parietalna) jest część osteopatii zajmującą się pracą manualną nakierowaną na układ ruchu i jego poszczególne składowe. Jej celem jest zmniejszenie bólu, poprzez poprawę elastyczności tkanek takich jak mięśnie, stawy, powięzie, a także nerwy. Terapeuta wykorzystuje techniki takie jak: manipulacje, mobilizacje, techniki harmoniczne, techniki tkanek miękkich i neuromobilizacje. Skutkiem działań osteopatycznych w podejściu strukturalnym jest powrót prawidłowych relacji pomiędzy równowagą dynamiczną i statyczną.