Certyfikowany terapeuta metody NDT Bobath, dyplomowany terapeuta metody PNF

Terapeuta:

 • Integracji Sensorycznej
 • Kinesiology Taping
 • Kinesiology Taping w pediatrii
 • PNF w pediatrii
 • PNF w skoliozach
 • metody Weroniki Sherborne

Kursy i szkolenia:

 • Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • Organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia
 • Relaksacja w rehabilitacji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - stany nagłe w praktyce fizjoterapeuty
 • Fizjoterapia w psychiatrii
 • Terapia manualna
 • Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji
 • Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn górnych, dolnych i tułowia
 • Ergonomia pracy i profilaktyka bólów kręgosłupa
 • Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo
 • Podstawowe założenia, zasady i metodyka  wieloprofilowego usprawniani dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego
 • Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena
 • Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation
 • Fizjoterapia u chorych z chorobami układu krążenia
 • Polityka społeczna i zdrowie publiczne
 • Promocja zdrowia
 • Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii
 • Emisja głosu
 • Etapy rehabilitacji u pacjentów z zaburzeniami równowagi przy wykorzystaniu platform diagnostyczno-pomiarowych
 • Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • Identyfikacja i ocena zmian adaptacyjnych i zaburzeń w rozwoju noworodków, niemowląt i małych dzieci
 • Podstawowe strategie krótko i długofalowe konsekwencje interwencji medycznych