Zajęcia w wodzie są jedną z niewielu form ruchowych, które rozwijają harmonijnie całe ciało, przy minimalnym ryzyku urazowości. Środowisko wodne jest idealnym miejscem do wykonywania ćwiczeń usprawniających.

Ćwiczenia korekcyjne w wodzie angażują duże grupy mięśniowe oraz stawy, co sprzyja wzmacnianiu gorsetu mięśniowego i nauce utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Fizjoterapeuci Ośrodka RENMED prowadząc zajęcia usprawniające na basenie pracują z dziećmi i młodzieżą u których występują:

  • dolegliwości bólowe o różnym podłożu
  • zaburzenia napięcia mięśniowego i osłabienie siły mięśni
  • ograniczenia ruchomości stawów i zmniejszenie ich stabilności
  • zaburzenia koordynacji i równowagi
  • zaburzenia schematu własnego ciała (propriorecepcji)
  • zaburzenia posturalne
  • zaburzenia chodu

Zajęcia odbywają się na Pływalni AWF w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2.