magister fizjoterapii

Kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej wg Ayres
 • Skoliozy - Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej
 • Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego
 • Topografia i badanie palpacyjne układu mięśniowo-szkieletowego, moduł I
 • Topografia i badanie palpacyjnej układu mięśniowo-szkieletowego, moduł II – miednica
 • Kinesiology Taping
 • III-modułowy kurs „Podstawy masażu leczniczego”. Klasyczny masaż leczniczy, Segmentarny masaż leczniczy, Leczniczy masaż odprowadzający

dr n. społ., magister psychologii

Kursy i szkolenia:

 • Teoretyczne podstawy metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testu Rysunku Rodziny
 • Posługiwanie się i interpretacja Testu Luschera
 • Certyfikat ukończenia kursu i uprawnienia kuratora społecznego
 • Szkolenie ze współczesnych sposobów przeprowadzania i interpretacji kwestionariusza MMPI – 2
 • Szkolenie z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii
 • Pokonywanie barier we współpracy z rodzicami
 • Wczesne wspomaganie dziecka z problemami rozwojowymi