Magister pedagogiki, specjalista logopedii i wychowania przedszkolnego

Kursy i szkolenia:

  • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w grupie przedszkolnej
  • Makaton ( I stopień )
  • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC) cz.1
  • Nowe technologie w terapii autyzmu
  • Logorytmika
  • Masaż logopedyczny