Pedagodzy w naszym ośrodku pracują z dziećmi nad ich prawidłowym rozwojem wychowawczym i dydaktycznym. Prowadzą terapię pedagogiczną dzieci i młodzieży u których stwierdzono:

  • nadpobudliwość
  • trudności w skupianiu uwagi
  • impulsywność i chwiejność emocjonalną
  • problemy z mową
  • kłopoty z czytaniem, pisaniem, rysowaniem
  • nadwrażliwość lub niedowrażliwość słuchową, wzrokową

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody: Knilla, Kinesiologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, Weroniki Sherborne, Carol Sutton.