Psychologowie w naszym ośrodku pracują z podopiecznymi nad poprawą ich funkcjonowania w codziennym życiu. Po przeprowadzonym badaniu psychologicznym i postawionej diagnozie (w zależności od stwierdzonych deficytów, ich głębokości, zasięgu) opracowywany jest program terapii i zakres pracy rodzica z dzieckiem w domu.

Terapeuci specjalizują się w :

 • Diagnozie psychologicznej w zakresie:
  • zaburzeń uwagi i pamięci
  • zaburzeń myślenia
  • zaburzeń funkcji wykonawczych
  • zaburzeń procesów wzrokowo- przestrzennych
  • zaburzeń powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia OUN
 • Terapii neuropsychologicznej osób z deficytami poznawczymi (powstałymi po m.in. urazach czaszkowo- mózgowych, niedotlenieniu mózgu, operacjach neurochirurgicznych, itp.)
 • Terapii psychologicznej w zakresie parcjalnych opóźnień lub nieprawidłowości rozwoju mózgu (np. ADHD, dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, inne trudności szkolne)
 • Diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Pomocy psychologicznej rodzinie (m.in. rozwiązywanie problemów wychowawczych, sytuacji konfliktowych, itp.)