Specjaliści logopedii w naszym ośrodku pracują z dziećmi nad kształtowaniem prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Terapeuci specjalizują się w :

diagnozie zaburzeń mowy

 • terapii wad wymowy (dyslalia)
 • terapii zaburzeń mowy o podlożu neurologicznym (dyzartria, afazja, alalia, jąkanie)
 • terapii zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących upośledzeniu umysłowemu,
  • zespołowi Downa,
  • autyzmowi,
  • mózgowemu porażeniu dziecięcemu
 • terapii z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • (piktogramy, MAKATON, m. Blisse’a)
 • ćwiczeniach emisji głosu i dykcji