Fizjoterapeuci w naszym ośrodku pracują z dziećmi nad ich prawidłowym rozwojem ruchowym. Prowadzą rehabilitację niemowląt, dzieci i młodzieży u których stwierdzono:

 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego
 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego
 • kręcz szyi
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • uszkodzenia nerwów obwodowych-splot ramienny
  • wady postawy ciała u dzieci w różnym wieku\
  • wady w obrębie tułowia
  • wady w obrębie kończyn
 • zaburzenia SI
 • stany dysraficzne kręgosłupa-rozszczepy kręgosłupa
 • choroby nerwowo-mięśniowe, zaniki rdzeniowe mięśni
 • zespół Downa

Terapia prowadzona jest w oparciu o metody NDT Bobath ,PNF, Integracji Sensorycznej, Weroniki Scherborne, The S-E-T Concept, McKenzie, Mobilizacji tkanek miękkich, Thera Band oraz z wykorzystaniem Kinesiology Taping.