Magister psychologii, specjalista oligofrenopedagogiki

Kursy i szkolenia:

  • AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących i z zaburzeniami w werbalnym komunikowaniu się
  • Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
  • Wykorzystanie programu Boardmaker w terapii i edukacji uczniów niemówiących
  • Szkody zdrowotne, trudności szkolne i problemy wychowawcze u dzieci matek pijących alkohol w ciąży
  • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju