Magister psychologii, specjalista oligofrenopedagogiki

Kursy i szkolenia:

  • Diagnoza pedagogiczna dziecka z deficytami rozwoju do 12 roku życia według profilu psychoedukacyjnego
  • Diagnoza młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym według elementów profilu psychoedukacyjnego
  • Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych
  • Szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho lingwistycznej metodą A.A.Tomatisa
  • Kurs kwalifikacyjny  Wychowanie do życia w rodzinie
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
  • Szkolenie "wstęp do pracy z zachowaniami trudnymi