Magister pedagogiki, logopeda dyplomowany, specjalista oligofrenopedagogiki

Pedagog:

    • edukacji wczesnoszkolnej

Kursy i szkolenia:

  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy